Współpraca z klientem

We współczesnym świecie szybko zmieniają się idee, pomysły czy technologie. Coś co dziś jest rewelacyjne, jutro może być już tylko dobre. Realizacja pomysłów to nieustanna weryfikacja przyjętych założeń. Dlatego:

  • pytamy klienta o najważniejsze potrzeby i z nich tworzymy listę wymagań
  • przygotowujemy koncepcję i tworzymy demo rozwiązania
  • klient priorytetyzuje listę rozwiązań, które są dla niego najważniejsze
  • rozwijamy koncepcję, tworzymy scenariusz, kreujemy wizualizację, tworzymy kod
  • prezentujemy efekt prac, wspólnie go oceniamy, wyznaczamy kolejne działania i cele do osiągnięcia
  • powtarzamy proces, doskonalimy produkt, zbieramy opinie, rozwijamy współpracę z klientem