Szkolimy

Tworzymy szkolenie systemowe i produktowe, uczymy umiejętności miękkich oraz przekazujemy wiedzę o procesach. Stworzyliśmy szkolenia z produktów biznesowych, informujące o zmianach w organizacjach czy szkolenia propagujące eko-rozwiązania.

Pracując ze szkoleniem, użytkownik nie musi więc poświęcać czasu na zrozumienie jego poszczególnych funkcjonalności i może skoncentrować się na nauce.

Proponujemy użytkownikom taką strukturę wiedzy, która zapewnia skuteczność i efektywność uczenia się dorosłych.

Jasno określamy cele szkolenia, sposób przekazywania wiedzy oraz drogę, jaką przejdzie użytkownik od „wartości teraźniejszych” do „wartości przyszłych”.

Koncentrujemy się na zachowaniach, skłaniając użytkownika  do samodzielnego przeanalizowania przykładowych sytuacji i wskazując na możliwe konsekwencje podejmowanych działań.

Każde szkolenie jest uzupełniona elementami ewaluacyjnymi, aktywizującymi użytkownika,
w postaci różnorodnych zadań i interaktywnych ćwiczeń.