Metodologia

Chcemy być i jesteśmy na bieżąco z nowymi trendami i rozwiązaniami dydaktycznymi, chcemy skutecznie rozwiązywać potrzeby naszych klientów. Chcemy, aby produkty i usługi były wartościowe i wpływały na zmianę zachowań ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że żadne w rozwiązań nie jest ani wieczne, ani najlepsze.  Jasno określamy cele szkolenia, sposób przekazywania wiedzy oraz drogę, jaką przejdzie użytkownik od „wartości teraźniejszych” do „wartości przyszłych”. Więcej znajdziesz w linku poniżej:
http://www.businessballs.com/bloomstaxonomyoflearningdomains.htm
  Nasze szkolenia charakteryzują się prostym interfejsem, zorientowaniem na treści, czytelnymi instrukcjami i poleceniami, intuicyjnością i logiką interakcji, łatwością nawigowania w szkoleniu.
  Proponujemy użytkownikom strukturę wiedzy, która zapewnia skuteczność
i efektywność typową dla procesu uczenia się przez dorosłych, np. odwołujemy się do wiedzy i doświadczeń użytkowników szkoleń.
  Kurs e-learningowy zorganizowany jest według uporządkowanego schematu, według którego zdobywanie wiedzy jest integralnym procesem. Więcej znajdziesz w linku poniżej: http://www.instructionaldesign.org/theories/conditions-learning.html
   Fabuła (storyteling) pozwala użytkownikowi zwizualizować przekazywane przez nas informacje i wiązać je z emocjami, dzięki czemu są łatwiej zapamiętywane.
  Odwołujemy do konkretnej rzeczywistości, skłaniamy użytkownika do samodzielnego przeanalizowania prezentowanych sytuacji i problemów oraz wskazujemy na możliwe konsekwencje podejmowanych działań.
  Wykorzystujemy infografikę, wizualizujemy dane, zastępując zwykły tekst wykresami i schematami, dzięki czemu co intensyfikuje transfer i efektywność przyswajania wiedzy.
  Dokonujemy selekcji materiałów, które mają stać się podstawą zawartości merytorycznej szkolenia - koncentrujemy się tylko na informacjach niezbędnych dla osiągnięcia celu danego procesu edukacyjnego.
  Każde szkolenie jest tworzone wokół konstrukcji zbudowanej z elementów ewaluacyjnych, aktywizujących użytkownika, w postaci różnorodnych zadań czy  interaktywnych ćwiczeń.