Wdrażamy

Podpatrujemy, szkolimy się, wymieniamy doświadczeniami – chcemy oferować to, co aktualnie jest modne ale i sprawdza się w praktyce.

Wzorujemy się na najlepszych, ale poszukujemy także własnych dróg realizacji projektów.
Grywalizujemy procesy edukacyjne.

Nie obce są nam koncepcje Michaela Allena.

Szukamy nowoczesnych inspiracji graficznych.

W procesach produkcyjnych stosujemy zasady Agile, wdrożenia projektów informatycznych realizujemy zgodnie z metodyką Scrum.